En arena för samspel och utveckling
 

Dagens agenda, morgondagens lösningar

Kreativ Arena är Stockholms enda mötesplats för aktörer inom de kreativa näringarna; musik, film, spel och samhällsbyggnad. Vi skapar ett omfattande heldagsprogram med seminarier och talare av hög kvalitet.

Genom att samla de olika näringarnas ledande företrädare under samma arena bidrar Kreativ Arena till ett samtal som för de kreativa näringarna närmare varandra och skapar morgondagens förutsättningar för branscherna.

 
 
 
2.jpg

OM KREATIV ARENA

En arena för samspel och utveckling

Idag saknas det en stark och funktionell mötesplats för de kreativa näringarna i Stockholm. Kreativ Arena är en nystartad mötesplats där de kreativa branschernas beslutsfattare möter politiska företrädare och ledande personer från andra sektorer i samhället, som fastighetsbranschen, finanssektorn eller startupscenen.

Det är enkelt uttryckt en plats där vi tillsammans kan skapa förutsättningar för morgondagens än mer expansiva kreativa näringar. Varje konferens fokuserar på en rad aktuella samhällsutmaningar och framtidsfrågor som är avgörande för de olika näringarnas utveckling och samspel.


IreneSvenonius.png

Regionen - en ny aktör på den kreativa arenan?

Den 10 oktober arrangerar Kreativ Arena höstens första frukostmöte och där flera viktiga näringsprofiler från de kreativa näringarna deltar i programmet.

Stockholms län landsting har blivit Region och får därmed ett nytt ansvar för näringslivsfrågor i Stockholmsregionen. Finansregionrådet Irene Svenonius (M) berättar om hur en ny aktör kommer stärka den kreativa sektorn.