EN LÅNGSIKTIG PARTNER

Välkommen till Kreativ Arena

Kreativ Arena är en mötesplats där de kreativa näringarnas olika branscher kan mötas. Det är en plats där kontakter knyts och nätverk stärks eller bildas. Men det är mer än så. 

 Det är en arena där branschernas beslutsfattare möter politiska företrädare och ledande personer från andra sektorer i samhället, som fastighetsbranschen, finanssektorn eller startupscenen.

Det är enkelt uttryckt en plats där vi tillsammans kan skapa förutsättningar för morgondagens än mer expansiva kreativa näringar. Kreativa Arena är därmed en viktig pusselbit för en ekonomiskt starkare och mer kreativ Stockholmsregion!

Nu vill vi bjuda in er till att delta som partner från början. Som partner får du en framskjuten plats på evenemanget, möjligheten att påverka innehållet och delta i samtalet på plats. 

En mötesplats skapas av människorna som är där. Med kreativa och dynamiska människor på plats skapar vi spännande möten! 

Kreativ Arena är en långsiktig partner och som skapar en dynamisk mötesplats och för de kreativa näringarna. Vi skulle uppskatta om även ni vill följa med oss under hela resan.

 Vi menar att det saknas en stark och funktionell mötesplats för de kreativa näringarna i Stockholm. Vi inleder därför nu ett arbete för att skapa Kreativ Arena: en mötesplats där de kreativa branschernas beslutsfattare möter politiska företrädare och ledande personer från andra sektorer i samhället, som fastighetsbranschen, finanssektorn eller startupscenen. Det är enkelt uttryckt en plats där vi tillsammans kan skapa förutsättningar för morgondagens än mer expansiva kreativa näringar.

Tala med oss så berättar vi mer.


Kontakt: info@kreativarena.com

Vill du bli kontaktad av oss?

Våra partners