Kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen - vad händer?

 
 

välkommen på seminarium 14 november

För femton år sedan pratade alla om upplevelseindustrin och kulturella och kreativa näringar (KKN). Den amerikanske stjärnforskaren Richard Florida fyllde Stockholms stadshus med sitt budskap om att fånga den ”kreativa klassen”. Det regionala handlingsprogrammet Kreativa Stockholm sjösattes och kommuner, landstinget och Länsstyrelsen i Stockholms län satte fart. Men vad händer inom KKN idag; vilken roll spelar de kreativa branscherna i regionens kultur- och näringsliv och vilka aktörer arbetar med utvecklingen? Dessutom ges vi inspirerande exempel från arbete med KKN i Örebro kommun.

Seminariet är ett samarrangemang med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm, och Kreativ Arena

Medverkande: Per Strömbäck, talesperson Dataspelsbranschen; Ullis Sandberg, kommunalråd (S), Örebro; Alfons Karabuda, ordförande SKAP; med flera.

Moderator: Roger Mogert,Kreativ Arena.
Tid:
kl:14.20-15.20
Plats:
City Conference Center, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Pris: 295kr ex moms per person.
Kontakta oss för frågan om grupprabbatt på info@kreativarena.com

Härmed bekräftar jag mitt köp av biljett till Kreativ Arenas seminarium 14 november *
Sthlmstinget.jpg

OM STOCKHOLMSTINGET

Stockholmstinget är en ny mötesplats för regionala kultur- och fritidspolitiska frågor. Under en heldag den 14 november samlas en bredd av olika kompetenser och nätverk från hela Stockholmsregionen för att mötas över kunskapsområden, lyfta gemensamma frågeställningar och lära av varandra. Läs mer om stockholmstinget här.

Ta del av hela programmet för Stockholmstinget här